Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás

Spannraft Marcellina könyve: Költészet és szakralitás | könyv borító

[limit_content length=”400″] Spannraft Marcellina úttörő jellegű monográfiája nagy nyereség a mai irodalom- és általában egész kultúratudományunk számára. Jelentős hozzájárulás annak a költészet- és művészi szövegértelmezői szemléletmódnak a kibontakoztatásához, amely a magyar népi kulturális és magasművészeti vershagyomány szerves összefüggéseit és teljes értékvilágát termékenyen és gazdagon, komplex szempontrendszerek alkalmazásával, mozgósításával igyekszik megközelíteni, bizonyos vonatkozásokat főként újabb, modern líránk meghatározó áramlatainak szakrális dimenzióit, spirituális jelentéstartományait pedig alaposan és összetetten részletezve feltárni. Hatalmas líratörténeti ismeretanyag birtokában, elsősorban klasszikus és huszadik századi költőink életművében való ihletett elmélyedés eredményeként világít rá olyan sokszor meglepő újszerűséggel, sőt revelációszerűen felmutatott gondolati, hangulati, metafizikai sajátosságokra, amelyek valóban csak az ilyenfajta tudományközi, interdiszciplináris vizsgálódás számára nyílnak meg és válnak beszédessé.Dr. Bertha ZoltánAz imponálóan gazdag, sokrétű szakirodalmat feldolgozó, kitűnő tanulmánygyűjtemény a költői nyelv elemzésével foglalkozik elsősorban a kognitív szemantika elméleti keretében. A szerző azt a minden természetes nyelvre sajátosan jellemző nyelvi világképet, világmodellt kutatja a magyar és a japán költészet kiválasztott példáiban, amely felfejthető, kibontható a nyelvek, illetve a költői nyelvek jelentésszerkezeteiből, s amely a mitopoétikus világmodellel is rokonítható. Vallja, hogy az álmokhoz, mítoszokhoz, népmesékhez, archaikus imákhoz hasonlóan a szépirodalmi nyelv is őrzője lehet azoknak az ősi léttapasztalatoknak, sajátos kognitív mintázatoknak, melyek átszövik a különböző kultúrákat, s lenyomataik tetten érhetők a nyelvi struktúrákban, a szavak jelentésszerkezeteiben. Dr. Horváth Katalin [/limit_content]

A Költészet és szakralitás című könyv egy 2016-ban megjelent, 222 oldalból álló, Egyéb, Irodalom Irodalomtörténet Magyar irodalom Tanulmányok, műelemzések kategóriájú könyv, melyet Spannraft Marcellina írt és a L’Harmattan Kiadó adja ki a 9789634140863 számú ISBN alatt.

Hogyan lehet letölteni?

Amennyiben a Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás egy szabadon terjeszthető könyv, a letöltés gombra kattintva különböző formátumokban ingyenesen lementhető, és egy olvasóprogrammal megnyitható (bővebben lent). Ha ez a könyv nem szabad hozzáférésű, vagy nem kaptunk felhatalmazást a terjesztéséhez, úgy oldalunkról jelenleg nem lehet letölteni. (Ebben az esetben csak a könyv adatait jelenítjük meg és kategorizáljuk.)

Milyen formátumokban lehet letölteni?

Többféle formátum közül választhatsz. A legelterjettebb formátum a PDF, az ePUB, és a Mobi.

Példák: Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás PDF, Költészet és szakralitás PDF letöltés, Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás ePUB, Költészet és szakralitás ePUB letöltés, Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás Mobi, Költészet és szakralitás Mobi letöltés.

Ha ezeket a linkeket feltüntettük az oldalon, a könyv a megadott formátumban letölthető. Amennyiben hiányos, vagy nem léteznek a linkek, úgy nincs engedély a letöltéshez, de számos más könyv közül válogathatsz oldalunkon.

Érdekelnek a további könyvek?

Több száz ingyenesen letölthető, szabad hozzáférésű könyv megtalálható az oldalunkon. Az alábbiak lehet, hogy érdekelhetnek:

Spannraft Marcellina további könyvei

L’Harmattan Kiadó kiadó további könyvei

Egyéb, Irodalom Irodalomtörténet Magyar irodalom Tanulmányok, műelemzések kategóriájú könyvek

2016-ban megjelent könyvek

222 oldalas könyvek

9789634140863 ISBN-számú könyvek

Összes könyv